Bioenergetická aktualizace všech prvků pro zvrácení staroby a stárnutí a tvorba trvalého růstu do neurčitého života (The Bioenergetic Actualization of all the Elements for the Reversal of Aging and Olding and the Creation of Continuous Growth into Indefinite Living)

Vložte svůj text...