Vše je opakem toho, jak to vypadá a nic není opakem toho, jak to vypadá a eliminace a vyhlazení nemoci lidstva (Everything Is the Opposite of What It Appears To Be & Nothing Is the Opposite of What It Appears To Be and The Elimination and Eradication of the Sickness of Mankind)

Vložte svůj text...