Vymýcení a ředění všech emočních intenzit a obnovení radosti z vtělení (Eradication & Dilution of all Emotional Intensities and Restoration of the Joy of Embodiment)

Vložte svůj text...