Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení toxických amalgámů (Source Field for Elimination & Eradication of Toxic Amalgams)

Toxické amalgámy jsou součástí toho, co vytváří v těle rakovinu a další nemoci. Tento tělesný proces odstraňuje z těla toxické látky, včetně amalgámů. Tam kde se chemikálie spojily (amalgamovaly), je pro tělo obtížné vyloučit je. Působení energií tohoto procesu je odemkne, aby se mohly rozptýlit.